ENG
 • Pozitera ile perakendeyi eş zamanlı olarak izlersiniz.
 • Pozitera ile eğitimli saha temsilcilerine sahip olursunuz.
 • Pozitera ile daha çok satarsınız.
 • Pozitera ile tüketiciye mesajınız doğru aktarılır.
 • Pozitera ile hedefleriniz için satış taahhüdünüz olur.
 • Pozitera ile 81 ilde faaliyet gücüne sahip olursunuz.
 • Pozitera ile sizin için çalışan perakende ekibiniz olur
 • Pozitera ile mağazacılar markanızla daha çok ilgilenir.
 • Pozitera ile ürünleriniz en iyi satılacağı mağazada yer alır.
 • Pozitera ile zaman kazanırsınız.
 • Pozitera ile ürün başına maliyetimizi bilirsiniz.
 • Pozitera ile karşılaştırmalı verilere sahip olursunuz.
 • Pozitera ile mağazalarda en iyi alanlarda sergilenirsiniz.

6698 Sayılı KVK Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Şirket Uygulaması

Pozitera A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı doğrultusunda ve bu konuda düzenlenen 6698 sayılı KVK Hakkında Kanun uyarınca, kişisel verilerin korunması hususu, başta şirketimizin mevcut ve potansiyel müşterileri olmak üzere çalışanlarımız dışındaki tüm gerçek 3. şahısların, kişisel verilerinin işlenmesi, doğru ve güncel olarak korunması, güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz Pozitera ofisleri, internet sitesi, raporlama sistemi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Pozitera ofislerini ya da internet sitemizi, ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Pozitera ofislerine başvurarak kişisel verilerinizin;
* İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
* Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
* Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
* Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
* Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak ofislerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.